Jaké organizace potkáte na Korzu Národní?

Zúčastním se!

Letos se zaměřujeme především na organizace zabývající se lidskými právy, rozvojem demokracie a mezinárodním směřováním ČR, transparentní veřejnou správou, nezávislostí médií a vzděláváním.

Co zlepšují organizace, které potkáte na Národní?

Rozvoj demokracie

Rozvoj demokracie

Připomenout důležitost demokracie a dbát o její rozvoj. O to se snaží organizace Forum 2000, Institute H21, Post Bellum a Ústav pro studium totalitních režimů.

Kontrola státu a nezávislost médií

Kontrola státu a nezávislost médií

Občas je potřeba dohlížet na to, aby vše fungovalo, jak má. Proto se na Národní třídě představí organizace Demagog, Fakescape, Hlídací pes a Rekonstrukce státu.

Lidská práva

Lidská práva

Pořád existují místa, kde jsou lidská práva potlačovaná. Proto chceme dát prostor k prezentaci organizacím, které za jejich dodržování bojují. Patří mezi ně například Amnesty International, Člověk v tísni a Političtí vězni.

Evropa a mezinárodní vztahy

Evropa a mezinárodní vztahy

Česká republika nepochybně patří do Evropské unie. Proto dalším tématem prezentovaným v neziskovém sektoru není nic jiného než Evropa a mezinárodní vztahy. Tuto problematiku přiblíží Asociace pro mezinárodní otázky, Dům zahraniční spolupráce, Evropa v datech, Evropské hodnoty a Pulse of Europe.

Vzdělání

Vzdělání

Vzdělaní a aktivní občané, kteří se zajímají o své okolí, hrají při udržení demokracie klíčovou roli. Aby měli ke vzdělání přístup se snaží zajistit organizace Eduzměna.

Environmentální otázky

Environmentální otázky

Životní prostředí patří mezi jedny z nejpalčivějších otázek 21. století. Vaše dotazy k tomuto tématu na Národní třídě možná zodpoví Klimatická koalice.

Mládež, dobrovolnictví a občanská angažovanost

Mládež, dobrovolnictví a občanská angažovanost

Fandíme všem mladým lidem, kteří se snaží něco dělat a měnit svět kolem sebe. Přijďte si popovídat s dobrovolníky z INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a YMCA.

Mohu se se svou organizací ještě přihlásit?

Přihlášky pro neziskové organizace na Korzo Národní jsme pro tento ročník již uzavřeli. Pokud by se však i vaše nezisková organizace ráda zapojila do letošních oslav, neváhejte se na nás obrátit – v rámci platformy Festival svobody je stále prostor k prezentaci.