Díky, že můžem dělat dobro!

Aktivní občanská společnost je jedním z hlavních přínosů Sametové revoluce. Nejen osobní svoboda jednotlivce, ale i možnost podílet se kolektivně na rozvoji společnosti podle svého, bez ohledu na nějaký stranický aparát, na rozhodnutí shora. Nejsme-li spokojení se stavem věcí, můžeme je sami vzít do rukou a aktivně měnit. To je jeden z hlavních důvodů, proč na polistopadový vývoj naší společnosti jen nenadávat u piva.

Proto v rámci oslav na Národní třídě dáváme každý rok prostor těm nejdůležitějším neziskovým organizacím k jejich prezentaci. Jak jinak než na Náměstí Václava Havla (Piazzetta Národního divadla).

Chcete se tu představit i Vy? Vzhledem k omezené kapacitě prostoru musíme ze široké palety neziskových organizací vybírat. Proto vyhlašujeme otevřenou výzvu pro neziskové organizace.
Přihlaste se do 30. září 2018.

Koho hledáme?

Hledáme organizace zabývající se občanskou angažovaností, lidskými právy, korupcí a transparentní veřejnou správou, vzděláváním, sociálními problémy, veřejným prostorem, mezigeneračním dialogem nebo prací s mládeží.

Jaká kritéria by měla Vaše organizace splňovat?

1. Pozitivní přístup: Přestože i my máme výhrady k současné společenské situaci, hledáme organizace, které pracují na řešení těchto problémů. Ukažme společně pozitivní příklady a oslavme příležitosti, které máme.

2.Politická nezávislost: Zásadně odmítáme propagaci konkrétních politických stran, hnutí a jejich kandidátů.

3. Celorepubliková působnost, případně organizace s celorepublikovým dopadem (není podmínkou, ale jedním z vodítek při výběru).

Praktické informace (Jak to na Národní třídě 17. listopadu vypadá?)

Občanský a neziskový sektor funguje na Náměstí Václava Havla v den oslav 17. listopadu od 10 do 18 hodin. Kvůli přípravě je ale nutné být na místě od 9 do 19 hodin.

Jedná se o venkovní akci a je velmi pravděpodobné, že bude chladno. Je proto dobré se teple obléct a rozdělit dobrovolníkům práci na kratší směny. Poskytujeme zázemí, kde si dobrovolníci mohou odložit věci, zahřát se a dojít si na toaletu. K dispozici je také teplý čaj a polévka.

Dále poskytujeme nůžkový stan 3×3 m, základní vybavení (stůl a lavici, halogenové světlo, přívod elektřiny) a jednotný branding stánků s názvem organizace. Stánky jsou určeny k prezentaci činností organizace, ne k prodeji reklamních předmětů.

Přihlásit se