Díky, že můžem dělat dobro!

To chceme i letos říct 17. listopadu na Národní třídě, kde se vše dalo před 30 lety do pohybu.

Aktivní občanská společnost je jedním z hlavních přínosů Sametové revoluce. Nejen osobní svoboda jednotlivce, ale i možnost podílet se kolektivně na rozvoji společnosti podle svého. Nejsme-li spokojení se stavem věcí, můžeme je sami vzít do rukou a aktivně měnit. To je jeden z hlavních důvodů, proč na polistopadový vývoj naší společnosti jen nenadávat u piva.

Proto v rámci oslav na Národní třídě dáváme každý rok prostor těm nejdůležitějším neziskovým organizacím k jejich prezentaci v areálu Korza Národní.

Chcete se tu představit i Vy? Vzhledem k omezené kapacitě prostoru musíme ze široké palety neziskových organizací vybírat. Proto vyhlašujeme otevřenou výzvu pro neziskové organizace.

Přihlaste se do 20.8.2019.

Koho hledáme?

Hledáme především organizace zabývající se občanskou angažovaností, lidskými právy, korupcí a transparentní veřejnou správou, vzděláváním, veřejným prostorem, mezigeneračním dialogem, mezinárodní spoluprací nebo prací s mládeží. Zároveň upřednostňujeme organizace, které využijí prostor k prezentaci své činnosti interaktivní a zajímavou formou.

Rok 2019 je kromě výročí 30 let od Sametové revoluce rokem výročí 20 let v NATO a 15 let v EU. Rádi proto uvítáme i organizace akcentující tato témata.

Jaká kritéria by měla Vaše organizace splňovat?

1. Pozitivní přístup: Přestože i my máme výhrady k současné společenské situaci, hledáme organizace, které pracují na řešení těchto problémů. Ukažme společně pozitivní příklady a oslavme příležitosti, které máme.

2.Politická nezávislost: Zásadně odmítáme propagaci konkrétních politických stran, hnutí a jejich kandidátů.

Praktické informace (Jak to na Národní třídě 17. listopadu vypadá?)

Občanský a neziskový sektor funguje na Náměstí Václava Havla v den oslav 17. listopadu od 12 do 18 hodin. Kvůli přípravě je ale nutné být na místě od 11 do 19 hodin.

Poskytujeme „nůžkový stan“ 3×3 m, základní vybavení (stůl a lavici, halogenové světlo, přívod elektřiny) a jednotný branding stánků s názvem organizace (případné další věci podle potřeby). Stánky jsou určeny k prezentaci činností organizace, ne k prodeji reklamních předmětů.

Jedná se o venkovní akci a je velmi pravděpodobné, že bude chladno. Je proto dobré se teple obléct a rozdělit dobrovolníkům práci na kratší směny. Poskytujeme zázemí, kde si dobrovolníci mohou odložit věci, zahřát se a dojít si na toaletu. K dispozici je také teplý čaj a polévka.

Přihlásit se

Kontakt:
Kateřina Mlynářová
+420 774 204 140