Festival svobody letos slibuje největší občanské oslavy od pádu komunismu a vyzývá další iniciativy k připojení.

Festival svobody letos slibuje největší občanské oslavy od pádu komunismu a vyzývá další iniciativy k připojení.

Tisková zpráva – 9. 9. 2019, Praha. Sedmnáctý listopad je už tři dekády symbolem, který připomíná mnoha lidem významnou společenskou a politickou změnu. Loni přišlo na Festival svobody v Praze a ostatních regionech skoro 200 000 lidí. Páteří oslav letošního kulatého výročí jsou akce Korzo Národní, Koncert pro budoucnost, Ceny Paměti národa, Svobodný listopad (studenti UK nejen na Albertově), průvod Sametové posvícení a Památník ticha. A že nepůjde o události pouze pražské, dokládá skutečnost, že se k oslavám připojilo k dnešnímu dni také 24 dalších měst napříč Českou republikou (např. Brno nebo Jindřichův Hradec).

Festival svobody je otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Platformu spojují hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádá koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Festival svobody funguje od roku 2016.

Spolupráci uvnitř platformy Festivalu svobody obecně definuje například konzultace dramaturgických záměrů jednotlivých inciativ nebo společná komunikace. Každý rok navíc tyto iniciativy stvrzují jednotný záměr společným prohlášením. Letošní text tohoto manifestu je pomyslnou střechou pro všechny aktivity spojené s oslavami 30 let svobodné společnosti.

>> Manifest Festivalu svobody 2019

Zapojte se! zní výzva od už zapojených iniciativ. Přidat se mohou organizátoři
akcí v malých i větších městech po celé republice. Jakákoli aktivita ze strany
občanů je vítána. Přihlásit se lze skrze stránky platformy: www.festivalsvobody.cz/zapojtese.

Festival svobody na školách
Cílem Festivalu svobody je kulturní a důstojná oslava významného svátku organizovaná občanskou společností. Letos slibují jednotlivé iniciativy větší akce, které se navíc neodehrají jen v neděli 17. 11. 2019. Festival svobody tentokrát začal už během prázdnin. Organizátoři připravili Festival svobody na školách i přeshraniční spolupráci se státy bývalého východního bloku.
Festival svobody na školách patří k nejrozsáhlejším vzdělávacím programům v rámci oslav výročí sametové revoluce, které vznikly z iniciativy občanských organizací a spolků. Projekt podpořil pro pražské školy Magistrát hlavního města Prahy; díky podpoře České spořitelny a Nadace České spořitelny ho rozšiřujeme i do regionů. Více informací o celém projektu a možnostech, jak se do něj jako student nebo pedagog zapojit, najdete na webu www.festivalsvobody.cz/naskolach.

Přeshraniční spolupráce
Rok 1989 přinesl naprostou změnu života pro desítky milionů lidí z Československa, Polska, Německa, Maďarska, ale třeba i z Rakouska a mnoha dalších zemí. Regionální propojení by mělo proběhnout formou rozsvěcení významných budov – ve dnech výročí se ve všech hlavních městech rozsvítí ikonické stavby (Petřínská rozhledna, Braniborská brána) do národních barev toho
státu, který si zrovna ten den připomíná pád totalitního režimu, nebo spuštění hlavních událostí, jež k tomuto pádu vedly. Díky této spolupráci se tak 17. listopadu významné budovy napříč Evropou rozsvítí do českých a slovenských barev, 9. listopadu (pád Berlínské zdi) zase do německých. Smyslem je zdůraznění národní hrdosti a zapojení Prahy do celoevropského projektu. Festival svobody je navíc iniciátorem celého propojení.

Video Festival svobody 2018