Studenti oslaví 17. listopad na Albertově a Národní třídě

Den boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodní den studentstva si letos připomenou studenti hned na několika místech v Praze. Největší připomínková setkání se odehrají, jako již tradičně, na Albertově a na Národní třídě. Obě události jsou organizovány čistě studenty, v pozitivním duchu a bez politické agitace. Studenti chtějí poklidně oslavit svůj svátek a navíc nabídnou v průběhu celého dne nejrůznější diskuze, koncerty, divadla i různorodý vzdělávací program pro širokou veřejnost. Mimo samotné uctění památky je dalším společným rysem obou událostí připomínat důležitost vzdělanosti. Záštitu nad oběma akcemi převzal i rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Program na Albertově začíná v 11:00 a přímo tak navazuje na pietní akt u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici probíhající od 9:00, který uctívá památku padlých studentů a události roku 1939. Událost na Albertově letos organizuje studentský spolek Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, nicméně se jedná o iniciativu podporovanou Univerzitou Karlovou a zejména dalšími studentskými spolky i samotnými studenty napříč univerzitou. Součástí programu bude představení studentských spolků z celé republiky, vystoupení studentských kapel a další kulturní i edukativní program.  

“Cílem události je apolitické uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii, kteří obzvláště v letech 1939 a 1989 riskovali pro naši společnost a budoucnost vše, a přestože je akce pořádána studenty, je určena nejen jim a členům akademických obcí vysokých škol v České republice, ale celé veřejnosti. Zároveň chtějí studenti poukázat na aktivity, které pro společnost již vykonávají a vyvrátit mnohdy zmiňovaný nezájem mladé generace o záležitosti týkající se naší společnosti.”, uvádí Michal Zima, jeden z organizátorů.

Jelikož organizátoři mají v úmyslu upozornit na důležitost vzdělanosti, jednu ze základních hodnot nezbytnou pro zachování svobody a demokracie, bude podle toho přizpůsobený i program – navíc ve světle nedávných událostí týkající se stavu financování českých vysokých škol. “Díky spolupráci s ostatními studentskými spolky se nám podařilo připravit bohatý program nejen kulturní, ale také vzdělávací. Návštěvníci se mohou těšit např. na nejrůznější přednášky a diskuse se studenty a významnými představiteli veřejného života.” dodává za organizátory Sára D. Vidímová.

Na Národní třídě proběhne již počtvrté akce Korzo Národní s podtitulem “Díky, že můžem”. Tuto pouliční slavnost pořádá taktéž skupina vysokoškoláků napříč pražskými vysokými školami. Bohatým kulturním programem chtějí na Národní třídu dostat zástupce všech generací. “Velká část starších lidí, kteří revoluci zažili, sem chodí každý rok. My se snažíme zpříjemnit jim co nejvíce tento den a dostat na ulici taky mladé, aby se zde mohly všechny generace setkat. Ono “díky” za všechny po revoluci získané možnosti má ostatně od mladých lidí zaznít hlavně přímo na ulici”, vysvětluje hlavní motivy akce Martin Pikous, jeden z organizátorů.

Vedle hudebního a divadelního programu organizátoři chystají různorodý vzdělávací program. Ve spolupráci s o.p.s. Post Bellum a Ústavem pro studium totalitních režimů připravují na Národní velkou venkovní fotografickou výstavu nebo výukové programy ve dvou zastavených tramvajích (podle dvou Listopadů zde budou stát pomyslné tramvajové linky ‘39 a ‘89). Během samotné slavnosti pak budou dobrovolníci zaznamenávat osobní příběhy návštěvníků. Na Korzu se budou prezentovat také na dvě desítky neziskových organizací. “Oslovujeme významné neziskové organizace a projekty, které podle nás nejlépe představují dnešní občanskou společnost. Jsou to lidé, kteří věnují své úsilí tomu, aby měnili byť třeba jen v dílčích problémech svět kolem sebe. To je podle nás jedním z nejdůležitějších odkazů 17. listopadu”, doplňuje Marcela Macháčková, která se v rámci příprav oslav neziskovým sektorem zabývá.

Začátky obou akcí jsou stanoveny tak, aby se nepřekrývaly. Mezi Albertovem a Národní bude 17. listopadu posílena doprava, sportovci se budou moci zúčastnit běhu v trase, kterým se vydal před 28 lety studentský průvod.

Obě události k uctění památky 17. listopadu se připojily k Festivalu svobody, který má za cíl poskytnout platformu pro koordinaci akcí konaných při příležitosti státního svátku.

TISKOVÁ ZPRÁVA